Kościół Katolicki a Biblia
biblia a kościół katolicki i katolicyzm

KOŚCIÓŁ KATOLICKI A BIBLIA

PISMO ŚWIĘTE A KATOLICYZM – DOGMATY I DOKTRYNA

Poniższe zestawienie różnic pomiędzy Kościołem Katolickim a Biblią, ma na celu zachęcić wszystkich katolików, tych praktykujących i niepraktykujących, którzy tego jeszcze nie zrobili, aby otworzyli Biblię i zaczęli badać samodzielnie słowo, na którym opierają swoje zbawienie. Czy katolicyzm nie głosi czystego, niezmienionego Słowa Bożego zawartego w Biblii? Nie. Nauka katolicka (katolicyzm) dopuszcza do swojej nauki także tradycje, przekazy słowne, dogmaty i doktryny, encykliki i inne. Każdy katolik, także i niegdyś ja autor tego opracowania, byliśmy od dziecka prowadzeni przez nasze babcie i rodziców do kościoła. Przyjmowaliśmy sakramenty, braliśmy udział w obrządkach, modliliśmy się na różańcu oraz obchodziliśmy święta katolickie. Większość z nas jednak nie miała nigdy okazji i chęci, aby porównać to, czego byliśmy uczeni od dziecka z Biblią. Czy Biblia to najbardziej “zakurzona” książka w polskich domach? Z doświadczenia wiem, że niestety tak. Każdy katolik, który nigdy nie otworzył Biblii sam dla siebie, prawdopodobnie żyje w przeświadczeniu, że nie zrozumie tego, co jest tam napisane.

W większości polskich katolickich domów krąży fałszywa opinia o tym, że Pismo Święte jest napisane w niezrozumiały sposób, dziwnym językiem i nie możemy samodzielnie jej czytać i wyciągać własnych wniosków. Wymagane jest wiele lat studiów, aby móc poprawnie zacząć rozumieć co głosił Jezus oraz jego uczniowie. Czy to ma sens? Absolutnie nie. Język Biblii, a w szczególności Nowego Testamentu jest bardzo prosty i przyjemny w czytaniu. Biblia została dana nam przez Boga głównie po to, abyśmy zaczęli ją czytać. Zachęcam wszystkich odbiorców tego artykułu, aby samodzielnie badali każde z zawartych poniżej zagadnień i nie ufali mi na słowo. Proszę, abyście nie zwracali większej uwagi na szczegóły, źle użyte słowa i błędy logiczne. Jeżeli takie się pojawiają, ich użycie nie było zamierzoną manipulacją. Jeżeli jesteś katolikiem i naprawdę wierzysz, potraktuj ten artykuł jako pierwszy krok do zniszczenia w swojej głowie fałszywych doktryn i dogmatów oraz wszelkich tradycji, które są całkowicie sprzeczne ze słowem Jezusa Chrystusa.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
2 List do Tymoteusza 3:16-17

KATOLIKU ZASTANÓW SIĘ!

CZY JEST MOŻLIWE, ŻE KOŚCIÓŁ KATOLICKI NIE JEST TAK NAPRAWDĘ CHRZEŚCIJAŃSKI?

Pomyśl o przerażających konsekwencjach, jeżeli to stwierdzenie jest prawdziwe:

• Setki milionów osób zostało zwiedzionych

• Setki milionów osób nie wejdzie do Królestwa Bożego

• Katolicy są na drodze do duchowego zniszczenia • Od urodzenia jesteś oszukiwany i manipulowany

• Masz szansę się teraz opamiętać

DLACZEGO?

DLACZEGO NAPISALIŚMY TEN ARTYKUŁ I DO KOGO JEST SKIEROWANY?

Bardzo często odzywają się do nas katolicy, którzy kochają Boga w sercu, którzy Go naprawdę szukają. Bóg nie pozostaje bierny w działaniu wobec takich osób. Zaczyna w różnoraki, często nadprzyrodzony i cudowny sposób naprowadzać na prawdę. Wielokrotnie osoby te, dostają objawień we śnie lub spotykają osoby na swojej drodze, które otwierają im oczy. Internet w sferze wiary, jest miejscem zdominowanym przez “Kościół Katolicki”. Pragniemy tym zestawieniem dotrzeć do każdego katolika, który poszukując szczerze prawdy, otrzyma w pigułce to, co pozwoli mu, chociaż na chwilę zdjąć z oczu “katolickie okulary” i zobaczyć czym jest prawdziwa wiara i relacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ?

SZUKASZ PRAWDZIWEJ RELACJI Z BOGIEM I CHCESZ SIĘ ODWRÓCIĆ OD GRZECZNEGO ŻYCIA?

Zacznij czytać Słowo Boże, Biblię. Zacznij od Nowego Testamentu. Otwórz dowolną Biblię, którą masz w domu. Nie masz, to zainstaluj aplikację na swoim telefonie lub wejdź tutaj BIBLIA. Pomódl się do Jezusa, poproś, aby pokazał Ci prawdę. Zacznij czytać. Jeżeli pragniesz się narodzić na nowo z wody i z Ducha i iść za Jezusem jako Jego uczeń, wejdź na naszą stronę, poczytaj, czym jest nawrócenie i chrzest: Chrzestwwodzie.pl. Jesteś zdecydowany, zapraszamy Cię do nas, nawet na kilka dni. Pomożemy Ci wiele rzeczy zrozumieć. Jeżeli szatan Cię dręczy, pomodlimy się za Ciebie. Nie szukamy kłótni i dyskusji. Jeżeli nie jesteś gotowy na zmianę i decyzję swojego życia, przemyśl to na poważnie.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI

TRADYCJA – DOKTRYNA – DOGMATY

BIBLIA

SŁOWO BOŻE SPISANE POD NATCHNIENIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Chrześcijanin [Katolik]

 • Osoba ochrzczona jako niemowlak.
 • Osoba chodząca do kościoła i biorąca czynny udział we mszy.
 • Osoba przyjmująca Eucharystię.
 • Osoba przyjmująca sakramenty.
 • Osoba, która obchodzi święta kościelne.
 • Osoba modląca się do Boga oraz do Maryi.

Chrześcijanin w Biblii

Słowo chrześcijanin oznacza w Biblii Ucznia Jezusa. Oznacz każdego wierzącego, który prawdziwie pokutował i jako świadomy człowiek został ochrzony w wodzie oraz przyjął dar Ducha Świętego (po śmierci Jezusa na krzyżu).  Uczeń Jezusa, poprzez nowo narodzenie był wolny od grzechu. Pierwszy raz uczniowie Jezusa zostali tak nazwani w Antiochii: “…W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanamiDzieje Apostolskie 11:26

Uczeń Jezusa naśladował swojego Pana, podążał za Nim i uczył się od Niego. Po śmierci Jezusa, wielu z Jego uczniów napełnionych Duchem Świętym i prowadzonych przez Niego głosiło Ewangelię po całym świecie,  a inni z uczniów:

“Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne.Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca.” Dzieje Apostolskie 2:42-46

MUZUŁMANIE BĘDĄ ZBAWIENI

“Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny” Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 3.

Katechizm Kościoła Katolickiego – 841

MUZUŁMANIE NIE BĘDĄ ZBAWIENI

Tylko wiara w jedno imię Jezus – imię Syna Bożego daje zbawienie.

“Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.List do Rzymian 10:9

Kościół

 • Kościół jako budynek, w którym gromadzą się katolicy.
 • Kościół jako denominacja. Organizacja, instytucja z ustaloną hierarchią.

Kościół w Biblii

Kościół to ciało Jezusa Chrystusa na Ziemi:

“I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.” List do Efezjan 1:22-23

Słowo Kościół oznacza zgromadzenie wierzących:

“Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych; I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów Galacji.” List do Galacjan 1:1-2

Kościół to ciało Jezusa Chrystusa na Ziemi, gdzie głową jest Jezus, a ciałem uczniowie Jezusa (chrześcijanie), którzy narodzili się na nowo w Jezusa Chrystusa oraz prowadzeni Duchem Świętym, wykonywali Jego wolę.

Fundament Kościoła

Jezus założył swój Kościół na fundamencie, którym jest święty Piotr – pierwszy papież.

Fundament Kościoła w Biblii

Fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus.

“Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus”. 1 List do Koryntian 3:11

Głowa Kościoła

Głową Kościoła Katolickiego jest papież.

Głowa Kościoła w Biblii

Głową Kościoła w Biblii jest Jezus Chrystus

“…Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.” List do Efezjan 5:23

“I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.” List do Efezjan 1:22-23

Ojciec Święty

Tytuł Ojca Świętego nosi papież. Do duchownych (księdza i zakonnika) mówi się także “ojcze”.

Ojciec Święty w Biblii

Ojciec Święty to jest tytuł kierowany tylko do Boga.

“I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie..” Ewangelia Mateusza  23:9

Jezus modli się do swojego Ojca:

“A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.” Ewangelia Jana 17:11

Słowo Boże

Tradycja, Dogmaty, Doktryny, Encykliki i Pismo Święte „Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego” – Katechizm Kościoła Katolickiego – P. 97

Słowo Boże w Biblii

Tylko Słowo Boże!

“Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.” Ewangelia Marka  7:7-9

Do doskonałości trzeba być posłusznym tylko Słowu Bożemu:

“Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.2 List do Tymoteusza 3:16-17

Celibat

Duchownych kościoła katolickiego obowiązuje wprowadzony przez papieża Grzegorza VII w 1079 r. celibat. Duchowni nie mogą mieć żon.

Celibat w Biblii

Przymusowy celibat w Biblii nie istnieje. Biskup ma obowiązek być ojcem i mężem.

“Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku;” 1 List do Tymoteusza 3:2-4

Proroctwo o naukach zabraniających wstępować w związki małżeńskie.

“Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.” 1 List do Tymoteusza 4:1-3

Kapłan

Kapłanem w religii katolickiej jest osoba (mężczyzna) wyświęcona na to stanowisko np. Ksiądz, Zakonnik, Biskup itd.

Kapłan w Biblii

Kapłanem wg Słowa Bożego jest każdy wierzący uczeń Jezusa. Arcykapłanem jest Jezus Chrystus.

“Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;” 1 List Piotra 2:9

Chrzest Niemowląt

Polanie głowy niemowlaka wodą w kościele na mszy, do kilku miesięcy po urodzeniu.

Chrzest w Biblii

Pełne zanurzenie w wodzie osoby, która uwierzyła (świadomie i prawdziwie), pokutowała ze swoich grzechów oraz grzesznego życia. Każda osoba ochrzczona w Biblii była świadoma swojej decyzji pójścia za naukami Jezusa, a także każda osoba została w pełni znużona w wodzie.

“Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?” List do Rzymian 6:3

Bez pokuty nie ma chrztu:

“Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” Dzieje Apostolskie 2:38

Najpierw człowiek musi samodzielnie uwierzyć, aby się ochrzcić:

“Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Ewangelia Marka 16:16

Więcej na temat chrztu w wodzie: chrzestwwodzie.pl

 

Chrzest Duchem Świętym

Uroczystość przyjęcia sakramentu Bierzmowania oraz wybranie dodatkowego imienia.

Chrzest Duchem Świętym w Biblii

Chrzest Duchem Świętym jest obietnicą Bożą dla każdego kto uwierzył, pokutował i została ochrzony w wodzie. Duch Święty napełnia człowieka swoją obecnością. Napełnia miłością, radością i pokojem. Chrzest Duchem Świętym przejawia się:

 • darem mówienia Językami (Modlitwa Językami)
 • darem prorokowania

“I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.” Dzieje Apostolskie 19:1-6

Będąc ochrzczonym Duchem Świętym zaczynamy prawdziwą relację z Bogiem. Duch Boży mieszka w nas i zaczyna nas nauczać. Poucza nas o grzechu i wyposaża w moc i Boży autorytet.

Nie będąc narodzonymi z Ducha, nie będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego:

“Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Ewangelia Jana 3:5

Więcej na temat chrztu w wodzie: chrzestduchemswietym.pl

Pokuta

Modlitwa, inna czynność religijna lub uczynek, który należy wykonać, aby dopełniło się odpuszczenie grzechów udzielona przez księdza lub innego kapłana po zakończonej spowiedzi. Duchowny wskazuje, czym będzie pokuta.

Pokuta w Biblii

Pokuta w Biblii oznacza jednorazową decyzję człowieka, który uwierzył. Pokuta zaczyna się od zrozumienia swojej grzeszności, szczerego żalu z serca przed Bogiem, nabrania obrzydzenia do grzechu. Później grzechy, o których przypomina Duch Święty kładąc je na naszym sumieniu muszą zostać wyznane na głos. Ostatni krok to całkowite odwrócenie się od grzechu ku Bogu.

“Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.” Ewangelia Łukasza 13:3

“Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;” Rzymian 2:5

Bóg daje nam nieopisaną ŁASKĘ także w tym, że możemy pokutować:

“A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży.” Apokalipsa Jana 9:20-21

 

 

Figurki, Obrazy i Relikwie

W kościołach i domach katolicy mają figurki, obrazy itp. przedstawiające: Jezusa, Maryję, świętych patronów, Jana Pawła II, anioły itp. Katolicy modlą się do nich lub w ich kierunku prosząc o coś bezpośrednio, lub prosząc o wstawiennictwo. W kościele katolickim wierzący modlą się, także do Jezusa patrząc na obraz przedstawiający Jezusa.

Figurki, Obrazy i Relikwie w Biblii

Wszystko uczynione rękami ludzkimi co ma przedstawiać Boga lub cokolwiek niebiańskiego to grzech bałwochwalstwa!

“Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie w górze, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;” II Księga Mojżeszowa 20:4-5

“Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania; Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego.” Dzieje Apostolskie 17:24-29

Pośrednicy pomiędzy Bogiem a człowiekiem

W doktrynie katolickiej dopuszcza się pośrednictwo Maryi oraz Świętych. Można się do nich modlić.

Pośrednicy pomiędzy Bogiem a człowiekiem w Biblii

Jednym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a wierzącymi jest Jezus Chrystus.

“Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;” 1 List do Tymoteusza 2:5

Grzesznik

Każdy człowiek wierzący jest grzesznikiem. Katolik musi się regularnie spowiadać ze swoich grzechów. Człowiek nigdy nie będzie wolny o grzechu bo jest tylko człowiekiem.

Grzesznik w Biblii

Każdy człowiek wierzący w Biblii nazywany jest świętym. Listy apostolskie zaczynają się słowami: “do świętych w…”. Każdy kto popełnia grzech jest dzieckiem szatana, wierzący nie może być grzesznikiem!

“Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.” 1 List Jana 3:4-9

Nie będąc wolnymi od grzechu, nie będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego:

“Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” 1 List do Koryntian 6:9-10

Budynek Kościoła

Budynek kościoła, o specjalnym przeznaczeniu i architekturze. W budynku tym gromadzą się wierni katolicy.

Budynek Kościoła w Biblii

W nowym testamencie żaden chrześcijanin nie zbudował nigdy budynku kościelnego. Uczniowie Jezusa gromadzili się w domach lub większych salach.

“Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką.” Dzieje Apostolskie 17:24

“…a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;” Dzieje Apostolskie 2:46

Drugie Przykazanie

1…

2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

3…

4…

Drugie Przykazanie w Biblii

1…

2. “Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie w górze, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;” II Księga Mojżeszowa 20:4-5

3. “Nie wezwij do fałszu Imienia twojego Boga WIEKUISTEGO. Gdyż WIEKUISTY nie przepuści temu, który wzywa do fałszu Jego Imię.” Księga Mojżeszowa 20:7 4…

Czyściec

Miejsce gdzie idzie po śmierci dusza człowieka, który miał grzech ale nie śmiertelny. Po oczyszczaniu dusza pójdzie do nieba.

Czyściec w Biblii

Biblia mówi tylko o dwóch miejscach, do których może trafić duch człowieka po śmierci: Niebo lub Piekło

“I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” Ewangelia Mateusza 25:46

Grzesznik idzie na sąd, a sprawiedliwy do nieba.

“A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” List do Hebrajczyków 9:27

Wieczerza – Eucharystia

Opłatek, podawany przez duchownego pod koniec mszy do spożycia każdemu, kto podejdzie.

Wieczerza – Eucharystia w Biblii

Spożywania wina i dzielenie się chlebem przez wierzących podczas wspólnego zgromadzenia na pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa.

“I powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie.” Ewangelia Jana 6:53

Wyznanie i odpuszczenie grzechów

Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty” Katechizm Kościoła Katolickiego – P. 1456 Grzechy wyznawane są podczas spowiedzi, duchowny po zakończonej spowiedzi decyduje o odpuszczeniu gerzchów bądź nie.

Wyznanie i odpuszczenie grzechów w Biblii

Tylko Bóg może wybaczyć nam nasze grzechy:

“A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?” Ewangelia Mateusza 5:7

“Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” 1 List Jana 1:9

Świątynia

Świątynią nazywany jest specjalny, zbudowany na poświęconej ziemi budynek np. kościół, katedra, bazylika.

Świątynia w Biblii

W Biblii nazwę własną “Świątynia” nosiła tylko i wyłącznie Świątynia w Jerozolimie.

” Zaś w Świątyni znalazł sprzedających byki, owce, gołębie oraz siedzących bankierów. Więc uczynił bicz ze sznurków i wszystkich wyrzucił ze Świątyni, także owce i byki, a pieniądze wymieniaczy rozsypał i powywracał stoły. Powiedział też sprzedającym gołębie: Usuńcie to stąd, nie czyńcie domu mego Ojca domem targowiska.” Ewangelia Jana 2:14-16

Gdy Duch Święty w nas zamieszka, my stajemy się Świątynią Boga!

“Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka? A jeśli ktoś skaża Świątynię Boga tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.” 1 List do Koryntian 3:16-17

Dziecko Boże

Dzieckiem Bożym jest każdy człowiek.

Dziecko Boże w Biblii

Nie będąc narodzony na nowo z wody i z Ducha nie jesteś Dzieckiem Bożym.

“Bo ci są dziećmi Boga, którzy są prowadzeni Duchem Boga.” List do Rzymian 8:14

“Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia” Ewangelia Jana 1:12

Modlitwa

Katolik modli się regularnie, powtarzając główne modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Aniele Boże itp. W życiu katolika bardzo ważną modlitwą jest modlitwa na różańcu polegająca na powtarzaniu danych zdań, modlitwa wielokrotnie.

Modlitwa w Biblii

Modlitwa oparta na sztucznym powtarzaniu tych samych zdań nie może być prawdziwą rozmową z Bogiem!

“A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów; bowiem oni mniemają, że zostaną wysłuchani z powodu swego wielomówstwa.” Ewangelia Mateusza 6:7

“A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę. Ale ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izby, zamknij swoje drzwi i zanoś modły twojemu Ojcu, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.” Ewangelia Mateusza 6:5-6

Bóg dodający nowe elementy do wiary

Katolicy wierzą, że doktryny i dogmaty katolickie, które były dodawane przez wieki, są objawionymi przez Ducha Świętego elementami uzupełniającymi wiarę.

Bóg dodający nowe elementy do wiary w Biblii

Słowo Boże jest niezmienne i zawsze na wieki takie samo!

“Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam, także na wieki.” List do Hebrajczyków 13:8

“Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.” Apokalipsa Jana 22:18-19

Wielka Nierządnica w Apokalipsie Jana

Bliżej nieokreślony wróg Kościoła.

Wielka Nierządnica w Apokalipsie Jana w Biblii

Miasto znajdujące się na siedmiu górach to RZYM!

“I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów.” Apokalipsa Jana 17:3

“Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta.” Apokalipsa Jana 17:9

Cechy charakterystyczne nierządnicy:

“A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo.” Apokalipsa Jana 17:4-6

“A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.” Apokalipsa Jana 17:18

Wielką nierządnicą w Biblii jest Kościół Katolicki.

Maria była Panną

Maria wg religii katolickiej była panną.

Maria nie była Panną w Biblii

Maria matka Jezusa była ŻONĄ Józefa.

“A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.” Ewangelia Mateusza 18:20

Maria była dziewicą do śmierci

Maria wg religii katolickiej była dziewicą do śmierci.

Maria nie była dziewicą do śmierci w Biblii

Józef nie współżył jako mąż Marii, dopóki nie urodziła Jezusa!

“Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.” Ewangelia Mateusza 1:25

Urodziła pierworodnego syna Jezusa, oznacza to, że było więcej dzieci.

“I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” Ewangelia Łukasza 2:7

Jezus jako człowiek na ziemi miał braci i siostry.

“Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko?” Ewangelia Mateusza 13:55-56

Trzecie Przykazanie i Dzień święty wg Dekalogu

1…

2…

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4…

Trzecie Przykazanie i Dzień święty wg Dekalogu w Biblii

Trzecie przykazanie wg dekalogu katolickiego to tak naprawdę czwarte wg Biblii.

1…

2…

3…

4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni pracuj i wykonuj wszelką twoją robotę; ale dzień siódmy jest szabatem twojego Boga WIEKUISTEGO. Nie czyń żadnej roboty, ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przychodzień, który jest w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach WIEKUISTY stworzył niebiosa i ziemię; morze i wszystko, co w nich jest, a dnia siódmego odpoczął. Dlatego WIEKUISTY pobłogosławił dzień siódmy i go poświęcił.” II Księga Mojżeszowa 20:8-11

List do Hebrajczyków 4:3: “Albowiem do sabatu wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane.”

Msza jako zgromadzenie członków kościoła

Niedzielna msza, jak i każda w środku tygodnia ma podobny ustalony i znany przebieg.

Msza jako zgromadzenie członków kościoła w Biblii

Porządek w zgromadzeniu członków Kościoła.

“Cóż więc, bracia? Gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu.” 1 List do Koryntian 14:26

Częścią zgromadzenia Kościoła proroctwa i modlitwa językami:

“Jeśli ktoś mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwięcej trzech, i to po kolei, a jeden niech tłumaczy. A jeśli nie ma tłumacza, niech milczy w kościele ten, kto mówi obcym językiem, a niech mówi samemu sobie i Bogu. Prorocy zaś niech mówią po dwóch albo trzech, a inni niech rozsądzają.A gdyby innemu z siedzących zostało coś objawione, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem wszyscy, jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni.A duchy proroków są poddane prorokom. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych.” 1 List do Koryntian 14:27-33

Czytanie Pisma Świętego

Duża większość Katolików nie czyta samodzielnie Biblii.

Czytanie Pisma Świętego w Biblii

Chrześcijanin, aby rosnąć w wierze potrzebuje pokarmu, którym jest Słowo Boże.

“Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;” 1 List Piotra 2:2

Dobry człowiek trafi do Nieba

Religia katolicka głosi, że dobry, pomagający innym człowiek trafi do nieba.

Dobry człowiek w Biblii

Człowiek sam z własnych dobrych uczynków nie może wejść do Królestwa Bożego. Żaden człowiek nie jest wystarczająco DOBRY!

“Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg” Ewangelia Marka 10:18

Większość ludzi trafi do nieba

Religia katolicka głosi, że większość ludzi, w szczególności Katolików trafi po śmierci do nieba.

Większość ludzi NIE trafi do nieba wg Biblii

“Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?” 1 List Piotra 17:18

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” Ewangelia Mateusza 7:13-14

„Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli Ewangelia Łukasza 13:23-24 

Katolik i Moc

W codziennym życiu katolika nie przejawiają się znaki mocy Ducha Świętego.

Chrześcijanin i Moc w Biblii

Znaki, które powinny towarzyszyć każdemu WIERZĄCEMU! [Zobacz zakładkę Uzdrawiajcie chorych oraz Wypędzajcie demony na stronie naszego kościoła]

A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.” Ewangelia Marka 16:17-18

Niepokalane poczęcie Marii

Katolicy wierzą w niepokalane poczęcie Marii, oznacza to, że Maria narodziła się i była bez grzechu. “(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” Dogmat o “Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX

Niepokalane poczęcie Marii w Biblii

Biblia mówi jednoznacznie, że tylko Jezus narodził się i był bez grzechu.

“Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;List do Rzymian 3:23

“A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.” 1 List Jana 3:5

“Zaiste, nie ma na ziemi sprawiedliwego człowieka, który by stale czynił dobrze i nie grzeszył.” Księga Koheleta 7:20

Rozmowa – Modlitwa do zmarłych

Powszechną praktyką katolicką jest rozmowa ze zmarłymi, mówienie do nich, modlitwa do zmarłych świętych itp.

Rozmowa – Modlitwa do zmarłych w Biblii

Biblia w żadnym miejscu nie naucza, aby chrześcijanie modlili się do kogoś innego niż tylko do Boga. Biblia w żadnym miejscu nie pisze, czy nawet nie wspomina lub zachęca wierzących, aby prosili osoby w niebie, aby się za nich modlili.

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus1 List do Tymoteusza 2:5

Mówienie do zmarłych to rozmowa z demonami i grzech!

” Mąż, czy niewiasta, jeśli będzie u nich wieszczbiarstwo, albo pytanie duchów będą wydani na śmierć; ukamienują ich kamieniami, ich krew jest na nich.” III Księga Mojżeszowa 20:27

“Niech się u ciebie nie znajduje taki, co przeprowadza przez ogień swojego syna, lub córkę; ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej; ani związany z czarami, ani taki, co wzywa duchy, ani znachor, ani ten, który bada umarłych. Gdyż dla WIEKUISTEGO jest obmierzłością każdy, co to czyni; i za te obmierzłości WIEKUISTY, twój Bóg, wypędza ich przed twym obliczem. Bądź nieskazitelnym przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem.” V Księga Mojżeszowa 18:10-13

Chrześcijanie mogą mieć osobistą i bardzo bliską relację z Bogiem! “Zatem możemy z otwartością zbliżać się do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia oraz odkryli łaskę do stosownej pomocy.” List do Hebrajczyków 4:16

Kościół Katolicki jest konieczny do zbawienia

“Kościół katolicki jest konieczny do osiągnięcia zbawienia” Katechizm Kościoła Katolickiego – P. 1456

Tylko w Jezusie jest zbawienie

Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

“I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.Dzieje Apostolskie 4:12

Różne elementy religii Katolickiej

 • Woda święcona
 • Sól egzorcyzmowana
 • Relikwie świętych
 • Specjalny olej egzorcyzmowany
 • Specjalne kadzidło
 • Świece ze chrztu lub komunii
 • Medaliki
 • Różaniec
 • Krzyżyk na łańcuszku
 • Znak ryby
 • Specjalne stroje księży
 • Specjalne szaty i przedmioty pozłacane
 • Tytuły duchownych: kardynał, arcybiskup
 • Zakony kobiece
 • Zakony męskie
 • Ceremonia małżeństwa w kościele
 • Szkoły teologiczne
 • Święcenia kapłańskie
 • Ślubowania duchownych
 • Święta katolickie
 • Palenie świeczek zmarłym na grobach
 • i wiele innych

Różne elementy religii Katolickiej w Biblii

W nauczaniu Jezusa i pierwszym kościele tych rzeczy nie znajdziemy! 

 • Woda święcona
 • Sól egzorcyzmowana
 • Relikwie świętych
 • Specjalny olej egzorcyzmowany
 • Specjalne kadzidło
 • Świece ze chrztu lub komunii
 • Medaliki
 • Różaniec
 • Krzyżyk na łańcuszku
 • Znak ryby
 • Specjalne stroje księży
 • Specjalne szaty i przedmioty pozłacane
 • Tytuły duchownych: kardynał, arcybiskup
 • Zakony kobiece
 • Zakony męskie
 • Ceremonia małżeństwa w kościele
 • Szkoły teologiczne
 • Święcenia kapłańskie
 • Ślubowania duchownych
 • Święta katolickie
 • Palenie świeczek zmarłym na grobach
 • i wiele innych

KATOLICYZM A BIBLIA – RÓŻNICE

RÓŻNICE MIĘDZY BIBLIĄ A DOKTRYNĄ KATOLICKĄ

Dotarłeś do tego miejsca na stronie, co oznacza, że szczegółowo lub bardzo ogólnie, zapoznałeś się z zestawieniem różnic między katolicyzmem a biblią. Nie ma większego znaczenia, jak bardzo zagłębiłeś się w szczegółowość podanych w artykule haseł. Artykuł ten nie jest encyklopedią, jest zawołaniem do każdego katolika, aby otworzył się na prawdziwe, niezniekształcone przez tradycje i doktryny katolickie – SŁOWO BOŻE. Pragnąłbym, abyś dopuścił w swoim sercu myśl, że Ty jako człowiek masz obowiązek i prawo zapytać osobiście Boga: “Panie Jezu, czy to Ty naprawdę jesteś w Kościele Katolickim”? Pytanie wydaje się bardzo proste, ale Bóg nie wymaga od nas elokwencji. Bóg wymaga szczerego szukającego serca, które otworzy się na prawdę Słowa Bożego, którym jest Jezus. Każdy z nas na pamięć zna pierwsze zdanie Ewangelii Jana 1:1 “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Czy możemy zwątpić w Biblię i Słowa, które są w niej zapisane? Co wówczas będzie naszym fundamentalnym wzorem do naśladowania? Uwierzymy wykładowi drugiego człowieka, gdy nasz Pan pragnie, abyśmy osobiście nawiązali z nim relację? Przecież mówimy o naszym ZBAWIENIU! Różnice pomiędzy Katolicyzmem – Kościołem Katolickim a Biblią możemy zobaczyć sami, Boże Słowo jest żywe. Nie jest to wiedza encyklopedyczna. Otwórz Nowy Testament, otwórz pierwszą Ewangelię Mateusza i zacznij czytać. Zobaczysz, jak Pan zacznie objawiać Ci prawdę.

CO MOŻESZ ZROBIĆ KATOLIKU?

SZUKASZ ODPOWIEDZI CZY ZIGNORUJESZ TO CO PRZECZYTAŁEŚ?

kościół katolicki a biblia

Dlaczego nauka katolicka jest niezgodna z Biblią?

katolicyzm a biblia

Czy katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo?

różnice katolicyzm i biblia

Czy jako katolik mogę wejść do nieba?

doktryna katolicka i biblia

Czy mogę coś zrobić i co mam robić?