Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

MODLITWA O UZDROWIENIE

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Dowody świadectwa są dziś bardzo obfite, potwierdzając, że Bóg rzeczywiście uzdrawia dziś chorych poprzez imię Jezusa. Kiedy badamy historie, odkrywamy, że te uzdrowienia odbywają się na wiele sposobów. Modlitwa o uzdrowienie

Czy kiedykolwiek byłeś ciekaw wrodzonej mocy Imienia Jezus? Jako nowy wierzący byłem często zakłopotany tym, dlaczego prawie każdy na końcu modlitwy oznaczał „W Imieniu Jezusa”. Najwyraźniej było to coś więcej niż tylko magiczne słowo lub fraza.

W Imieniu Jezus jest moc! Jezus przekazał swojemu kościołowi upoważnienie do używania Jego imienia. Uzdrowienie jest doświadczane przez Imię Jezus. Modlitwy składane są w autorytecie iw Imieniu Jezusa. Wyzwolenie od wpływów demonicznych osiąga się dzięki Imieniu Jezus. Co najważniejsze, zbawienie uzyskuje się przez Imię Jezus! W tym poście omówimy co najmniej 31 wersetów biblijnych odnoszących się do Imienia Jezus. Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie błogosławieństwem, podziel się nim z przyjaciółmi i rodziną.

SŁUŻBA UZDROWIENIA

KIEDY: Pierwsza Sobota Miesiąca

Najbliższe Spotkanie:

5 LISTOPAD 2022

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy, przyjedź na spotkanie w najbliższą niedzielę.

Dla kogo modlitwa o uzdrowienie?

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Boże uzdrowienie jest dla Ciebie! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: „Czy Bóg chce mnie uzdrowić?” Podobnie jak wielu innych, możesz wierzyć, że Bóg ma moc, aby uczynić nas lepszymi, ale nie masz pewności, czy chce obdarzyć wszystkich tym błogosławieństwem. Prawda jest taka, że ​​Bóg jest naszym kochającym Ojcem, który chce, abyśmy wszyscy byli zdrowi.

UZDROWIENIE W IMIĘ JEZUSA

Uzdrawianie niestety pozostaje kontrowersyjnym tematem w wielu kręgach chrześcijańskich. Oto kilka wersetów biblijnych o tym, w jaki sposób uzyskuje się uzdrowienie w Imieniu Jezusa.

Dzieje Apostolskie 3,6 Wtedy Piotr powiedział: „Srebra ani złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu idź”.

Jakuba 5:14 Czy ktoś z was jest chory? Niech wezwie starszych zboru i niech się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pana.

Dzieje Apostolskie 4:30 Wyciągnij rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów w imieniu Twojego świętego sługi Jezusa.

BIBLIJNE WERSJE O IMIENIE JEZUSA

Jana 20:31 Ale te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mogli mieć życie w Jego imieniu.

Hebrajczyków 1:4 Stał się więc tak samo lepszy od aniołów, jak imię, które odziedziczył, jest wyższe od ich.

Mateusza 10:21-22 Brat wyda brata na śmierć, a ojciec swoje dziecko, a dzieci powstaną przeciwko rodzicom i zabiją ich, a wszyscy będą was znienawidzeni ze względu na moje imię. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

WŁADZA W IMIĘ PISMA JEZUSA

Dzieje Apostolskie 3:16 Przez wiarę w imię Jezusa ten człowiek, którego widzisz i znasz, został wzmocniony. To imię Jezusa i wiara, która przez niego przychodzi, całkowicie go uzdrowiła, jak wszyscy widzicie.

Jana 14:26 Ale Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

I Koryntian 6:11 I tacy byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, zostaliście uświęceni, zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga.

Mateusza 18:19-20 Ponownie powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodzą się o cokolwiek, o co poproszą, uczyni to im mój Ojciec w niebie. Bo tam, gdzie w moim imieniu zebrało się dwóch lub trzech, tam jestem wśród nich.

ZNACZENIE WYZWANIA

Łukasza 10:17 Siedemdziesiąt dwa wrócili z radością, mówiąc: „Panie, nawet demony są nam poddane w Twoim imieniu!”

Dzieje Apostolskie 19:31 Niektórzy Żydzi, którzy krążyli wokół wypędzając złe duchy, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez demony. Mówili: „W imię Jezusa, którego głosi Paweł, rozkazuję wam wyjść”.

Marka 9:38-39 „Nauczycielu”, powiedział Jan, „widzieliśmy, jak ktoś wypędzał demony w twoim imieniu i powiedzieliśmy mu, żeby przestał, ponieważ nie był jednym z nas”. „Nie zatrzymuj go” — powiedział Jezus. „Bo nikt, kto dokonuje cudu w moim imieniu, nie może w następnej chwili powiedzieć o mnie nic złego”.

Dz 16,18 I robiła to przez wiele dni. Paweł, bardzo rozgniewany, odwrócił się i rzekł do ducha: „Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa wyjść z niej”. I wyszło o tej samej godzinie.

COŚ O IMIĘ JEZUSA

Bóg dał Jezusowi imię, które przewyższa wszelkie imię na niebie i na ziemi. Pewnego dnia całe stworzenie pokłoni się Mu z majestatyczną czcią i czcią. Światło, że tak powiem, zapali się dla wielu, ale będzie już za późno. Niestety, w jednej chwili ich obojętność, nienawiść lub niechęć do Niego znikną. Niestety, tak samo będzie z ich sposobnością, by zwrócić się do Niego z wiarą i pokutą.

Filipian 2:9-11 Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, a wszelki język wyznał że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca.

Jana 1:12-13 Ale wszystkim, którzy go przyjęli, którzy uwierzyli w jego imię, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, które narodziły się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli człowieka , ale Boga.

Dz 21:13 Wtedy Paweł odpowiedział: „Co robisz, płaczesz i łamiesz mi serce? Bo jestem gotów nie tylko zostać uwięziony, ale nawet umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa”.

Kolosan 3:17 A cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.

2 Tymoteusza 2:19 Ale mocny fundament Boży stoi, opatrzony tą pieczęcią: „Pan zna tych, którzy są Jego” i „Niech każdy, kto wzywa imię Pana, odstąpi od nieprawości”.

ZBAWIENIE W IMIENIU JEZUSA

Inne religie mają swoich „świętych mężów”, ale żaden z nich nie stał się dla nas grzechem, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością. Ważne jest, abyśmy pomagali naszym przyjaciołom, rodzinie i sąsiadom zrozumieć znaczenie Ewangelii i aby było coś w imieniu Jezusa.

Dz 22:16 A teraz dlaczego czekasz? Wstań i daj się ochrzcić i zmyj swoje grzechy , wzywając Jego imienia.

I Jana 2:12 Piszę do was, dziatki, ponieważ wasze grzechy są odpuszczone dla Jego imienia.

Dz.2,21 I stanie się, że każdy, kto wzywa  imienia  Pańskiego, będzie zbawiony.

Łukasza 24:46-48 Powiedział im: „Oto, co jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, a pokuta za odpuszczenie grzechów będzie głoszona w Jego imieniu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolima. Jesteście świadkami tych rzeczy.

Dzieje Apostolskie 4:12 Zbawienie nie znajduje się w nikim innym, ponieważ nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludzkości, przez które moglibyśmy być zbawieni.

1 Jana 5:13 Piszę te rzeczy do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Rzymian 10:13 Albowiem „każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony”.

MODLITWA W IMIĘ JEZUSA

Modlitwa w Imieniu Jezusa to coś więcej niż tylko przyklejenie na końcu modnego słowa. Zostałem skarcony, że nie powiedziałem „W Imieniu Jezusa” na końcu modlitwy. To nie jest magiczne słowo, ale działa w Jego autorytecie.

Jana 14:13 O cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.

Jana 16:23-24 W owym dniu o nic nie będziecie mnie prosić. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, On wam da. Do tej pory o nic nie prosiłeś w moim imieniu. Proś, a otrzymasz, aby radość twoja była pełna.

Jana 14:14 Jeśli poprosicie mnie o cokolwiek w moim imieniu, zrobię to.

Jana 15:16 Nie wybraliście mnie, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dał wam to.

HEBRAJSKIE IMIENIA JEZUSA

Mateusza 1:23 „Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Immanuel”, co oznacza „ Bóg z nami ”.

Izajasza 9:6 Albowiem nam dziecko się narodziło, nam syn jest dany; a rząd będzie na jego ramieniu, a jego imię będzie nazywane Cudownym Doradcą, Potężnym Bogiem, Odwiecznym Ojcem, Księciem Pokoju.

Łukasza 1:30-32 I rzekł do niej anioł: „ Nie bój się Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga. A oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron ​​jego ojca Dawida.

Izajasza 7:14 Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.

WIELKA KOMISJA

Kościół musi wrócić do naszych ewangelicznych korzeni głoszenia ewangelii i czynienia uczniów. Projektowanie wygodnych miejsc spotkań i reagowanie na bolączki społeczne to nie Ewangelia. Jezus nie przebierał w słowach, kiedy dał Kościołowi jego ostateczne zadanie. Często robimy wszystko oprócz jednej rzeczy, którą On nam kazał zrobić.

Marka 16:16-18 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: W moim imieniu będą wypędzać demony; będą mówić nowymi językami; podniosą węże rękami; a kiedy wypiją śmiertelną truciznę, wcale im to nie zaszkodzi; włożą ręce na chorych i wyzdrowieją”.

Mateusza 28:18-20 Wtedy Jezus przyszedł do nich i rzekł: „Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I z pewnością jestem z tobą zawsze, do samego końca.”

Dzieje Apostolskie 9:28 Wchodził więc i wychodził między nich w Jerozolimie, głosząc śmiało w imię Pana.

IMIĘ JEZUSA W OBJAWIENIU

Objawienie 19:13 Ubrany jest w szatę zamoczoną we krwi, a imię, którym jest nazywany to Słowo Boże.

Objawienie 2:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest tron ​​Szatana. Mimo to trzymacie się mocno mego imienia i nie zaparliście się mojej wiary nawet za dni Antypasa, mego wiernego świadka, który został zabity wśród was, gdzie mieszka szatan.

Objawienie 19:16 Na szacie i udzie ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.