Społeczność Chrześcijańska Wrocław
społeczność chrześcijańska Wrocław

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA WROCŁAW – WSPÓLNOTA

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Społeczność chrześcijańska, którą tworzymy i cały czas budujemy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, charakteryzuje się głębokim pragnieniem posłuszeństwa Słowu Bożemu, a co za tym idzie, zdobywania dusz dla naszego Pana Jezusa. Nasza wspólnota naucza i utwierdza w Jezusie nowych uczniów, każdego, kto ma pragnienie podążania za Nim. Dążymy do jednomyślności na podstawie Biblii. Staramy się i pilnujemy, by wszelkie nauczanie było oparte na spisanym Słowie Bożym – Biblii, nie wyciągając wersetów z kontekstu, ale mające klarowne i jasne wytłumaczenie z całości Pism.

Kościół czyli naszą społeczność chrześcijan, prowadzą we współdziałaniu z Duchem Świętym: starsi (pasterze) + bracia przodujący, dojrzali duchowo, poświęceni w swym życiu dla służby, przygotowani przez Pana, potwierdzeni przez Ducha Świętego i innych duchowych braci w służbie. Mający również owoce swojej służby. Wspieramy się wzajemnie i utrzymujemy kontakty z Kościołami z innych miejsc, które mają te same cele i zdrowe nauczanie. Korzystamy i pragniemy rosnąć w darach Ducha Świętego. Wierzymy, że każdy nowo narodzony uczeń ma możliwość przez wiarę również używać rozlicznych darów Ducha Świętego dla budowania Kościoła.

Najważniejszy cel kościoła: Budowanie Kościoła
„Co robiłby Jezus dzisiaj na ziemi? Jesteśmy ciałem Jezusa na ziemi, więc nade wszystko powinniśmy przedłużać Jego pracę na ziemi.”

Wielkie przykazanie:
Ewangelia Mateusza 22:37-40: „A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.”

Wielkie polecenie:
Ewangelia Marka 16:15-18: „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”

NASZA SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA – KOŚCIÓŁ We WROCŁAWIU

CO MAMY W NASZYCH SERCACH?

społeczność chrześcijańska Wrocław

Regularne Spotkania Kościoła

wspólnota chrześcijańska Wrocław

Nauka i wzrost w wierze

wspólnota biblijna Wrocław

Głoszenie Dobrej Nowiny

społeczność biblijna Wrocław

Miłość Braterska

WSPÓLNOTA UCZNIÓW JEZUSA

BIBLIA I NAUKA APOSTOLSKA

Kościół, który tworzymy jest i będzie budowany i tworzony przez ludzi nowo-narodzonych z Boga. Fundamentem nauki apostolskiej jest prawidłowa odpowiedź na ewangelię o Jezusie Chrystusie. Odpowiedzią tą jest:

1. Nawrócenie – odwrócenie się od starego grzesznego życia, połączone z głębokim żalem skruchą i wyznaniem grzechów, równocześnie obawą przed gniewem Boga, a zarazem nadzieją, miłością i przepełnieniem wdzięcznością za śmierć Jezusa na krzyżu. Pragnienie bycia posłusznym Panu oraz pragnienie wzrastania w wierze jako jego uczeń.

2. Chrzest (zanurzenie) w wodzie – pogrzebanie starego życia i przeszłości, omycie (kąpiel odrodzenia) i stanięcie na nowej drodze życia przez zanurzenie w wodzie w Jezusa Chrystusa.

3. Chrzest Duchem Świętym – przyjęcie daru Ducha Świętego, obietnicy Ojca dla wszystkich wierzących. Jest to zanurzenie (chrzest) w Duchu Świętym połączonym ze znakiem mówienia innymi językami.

Po przeżyciu nowego narodzenia z Boga człowiek taki jest duchowym niemowlęciem. Potrzebuje Kościoła, społeczności, duchowej rodziny, w której dostanie zdrowy, duchowy pokarm, ukierunkowanie, będzie również dyscyplinowany. Będzie pod opieką i troską starszych danego zgromadzenia. W społeczności chrześcijan są duchowe dzieci różnego wzrostu, młodzieńcy i ojcowie. Różniące się od siebie osoby wierzące na różnym etapie wzrostu, wiary i poświęcenia dla Boga. Kościół jest ciałem Jezusa na ziemi i ma przedłużać Jego pracę, którą On czynił, będąc na ziemi.

Jest również inkubatorem życia, wolności i zdrowia, które ma eksplodować dla każdego, który z otwartym sercem się tam znajdzie.

Jest szpitalem w którym ludzie chorzy, zranieni, osłabieni i zniechęceni mają wyjść z wiarą, mocą i siłą do życia oraz chwałą dla Boga. Przygotowywani, aby mieć szeroko otwarte bramy do życia wiecznego.

Jest szkołą w której są wyposażani uczniowie, którzy przez coraz większe poświęcenie dojrzewają by iść i dalej poszerzać Królestwo Boże jako pionierzy, misjonarze, posłańcy.

Jest rodziną w której dzieci (zarówno duchowe jak i fizyczne) są pod opieką, troską, miłością, jak również dyscypliną. Traktowane na równi ze wszystkimi i bardzo cenne.