Wypędzanie Demonów
Wypędzanie demonów

WYPĘDZANIE DEMONÓW

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Żyjemy w świecie i społeczeństwie, które jest częściowo kontrolowane i kształtowane przez szatana i jego armię złych duchów. Chociaż tego nie widzimy na własne oczy, świat duchowy przenika się z naszym widzialnym. Złe duchy tworzą wszystkie podstawowe wartości i zasady, na których zbudowane są wszystkie narody i kultury świata. Kreują prawa, religie, a nawet rozrywkę. Pośredni wpływ na człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat, a później dojrzewa wraz z wiekiem. Wypędzanie demonów to obowiązek każdego ucznia Jezusa, gdyż otrzymaliśmy od Niego autorytet nad wszystkimi złymi duchami. W wielu kościołach nie praktykuje się nakazu wypędzania złych duchów, dlatego często szatan wdziera się ze swoim zwiedzeniem do takich społeczności ludzi wierzących. W Biblii widzimy, jak demony wypędzane są przez Jezusa, apostołów oraz innych uczniów Jezusa jak Filip w Dziejach Apostolskich.

List do Efezjan 2:1-2       List do Efezjan 6:10-14       Dzieje Apostolskie 10:38

Demony są nieczystymi, złymi duchami, które zamieszkują w człowieku, w zwierzętach, mieszkają w pomieszczeniach i opuszczonych miejscach. Demony manipulują, uciskają, uwodzą, zniesławiają i kłamią, sprowadzają klątwy i choroby, przepowiadają i czynią cuda. Kontrolują ludzi poprzez kłamstwa, fałszywe religie i wpajają strach. Występują różne rodzaje duchów: duchy śmierci, duch cudzołóstwa, duchy chorób, duchy czarów. Przekazują ludziom swoją istotę, obraz i podobieństwo. Celem końcowym działalności demona jest śmierć człowieka w oddzieleniu od Boga, tak, aby na wieki został potępiony oraz zniszczenie wszystkich w jego otoczeniu począwszy od najbliższej rodziny. Siła demona jest mierzona w kategoriach siły i poziomu ducha. Im mniej człowiek kontroluje siebie, tym większą moc ma demon w człowieku. Zaczyna się od wpływu na myśli, później przejmuje organy mowy, a na końcu pojawiają się napady, zamieszania, szalone zachowanie, dręczenie samego siebie, zaniki świadomości.

Wypędzanie demonów

Choroby i Bezsilność

▪ Choroby spowodowane przez demony

▪ Wczesna śmierć

▪ Powtarzające się wypadki

▪ Choroby nieuleczalne

wypędzanie szatana

Choroby psychiczne i Uzależnienia

▪ Choroby psychiczne

▪ Uzależnienia

▪ Depresja

▪ Myśli samobójcze

wypędzanie złych duchów

Religijne Zwiedzenia

▪ Grzeszność

▪ Stwardnienie serca

▪ Brak rozumnego myślenia

▪ Zatracenie autorytetu Biblii

wypędzenie diabła

Pech i Nieszczęście

▪ Niszczenie relacji rodzinnych

▪ Problemy finansowe

▪ Wypadki i powtarzający się pech

▪ Perwersje seksualne

Chrześcijanie powinni wypędzać demony. Jeśli my jako uczniowie Jezusa tego nie będziemy robić, to kto inny?
Jeśli ich nie będziemy wypędzać, będą dręczyć i zwodzić ludzi.

Dzieje Apostolskie 10:38 ▪ Ewangelia Marka 16:17-18 ▪ Ewangelia Łukasza 10:19 ▪ Dzieje Apostolskie 16:18 ▪ Dzieje Apostolskie 19:11-13

 Zadzwoń lub Napisz! Pomożemy Ci bezpłatnie: kontakt@nadziejaswiata.pl | +48 794 413 181 

DLACZEGO I JAK DEMONY WCHODZĄ W LUDZI?

CO MÓWI BIBLIA O OPĘTANIU PRZEZ DEMONY?

 

 • Ludzie rodzą się opętani przez demony i przeklęci. Demony są przekazywane dzieciom z pokolenia na pokolenie
 • Ludzie popełniają grzech czarów i bałwochwalstwa. Również inne grzechy
 • Poprzez fałszywe nauczanie i uwodzenie. Poprzez demoniczną kontrolę umysłu
 • Poprzez wykorzystywanie seksualne, homoseksualizm, stres i urazy, pornografię, narkomanię, alkoholizm itp.
 • Przekazywanie złych duchów poprzez praktyki i nauki okultystyczne
 • Demonizacja

JAK ROZPOZNAĆ OBECNOŚĆ DEMONA?

JAK POSTAWIĆ WŁAŚCIWĄ DIAGNOZĘ?

 • Konsultacje
 • Uwolnienie mocy Ducha Świętego
 • Przejawy prorocze (dar rozeznania duchów)

1 List do Koryntian 12:10

Wniosek: Podczas uwolnienia pojawia się demon i zaczyna się manifestować albo otrzymujemy objawienie o jego obecności w osobie. Podczas komunikowania się z daną osobą możesz zrozumieć z pewnych znaków, że nie jest ona wolna.

 

JAK WYPĘDZIĆ DEMONA?

W JAKI SPOSÓB WYPĘDZIĆ ZŁEGO DUCHA?

Ewangelia Marka 16:17▪Ewangelia Łukasz 10:19-20

Wniosek: Musimy wiedzieć o mocy wierzącego, zaakceptować moc i zastosować ją w praktyce.

Nakazujemy demonom wyjść w imię Jezusa z mocą i nie wracać więcej. Musimy być pełni wiary i wytrwałości, nigdy nie możemy zwątpić. Nie wolno nam się rozpraszać. Demony mogą próbować cię zdezorientować, rozproszyć lub zwodzić. Będą próbowały do Ciebie mówić, atakować Twoją ciekawość. Pamiętaj nigdy ich nie słuchaj i nakazuj im zawsze milczeć.

Ewangelia Marka 9:25 ▪ Dzieje Apostolskie 16:18

Uwierz, że demony odejdą, nawet jeśli nie ma zewnętrznych przejawów wyzwolenia. Muszą słuchać Twojego rozkazu w imię Jezusa.

Ewangelia Marka 16:17▪ Ewangelia Łukasza 10:18-19

Osoba powinna się nawrócić, narodzić na nowo z wody i z Ducha. Żałować za grzechy, nauczyć się opierać demonom, żyć wiarą w Słowo Boże, żyć w świętości, uczęszczać na zgromadzenie, poddawać się wszelkiej władzy.

Ewangelia Mateusza 12:45-46▪2 List Piotra 2:20

Dlaczego demony czasami nie odchodzą, albo odchodzą i wracają?

 • Człowiek z demonem nie chce, aby zły duch z niego wyszedł
 • Człowiek chce żyć w grzechu
 • Brak wiary i wytrwałości usługującego

 

WYPĘDZANIE DEMONÓW Z OSÓB NIEWIERZĄCYCH

Doprowadzić do Chrystusa przez pokutę i wyznanie grzechu, lub wypędzić demony, a następnie doprowadzić do nawrócenia.

Dzieje Apostolskie 2:37-39

Zniszczyć literaturę okultystyczną, idoli, ołtarze, różańce, magiczne amulety, szaty demoniczne – pożądane jest czynienie tego otwarcie i demonstracyjnie, wyrzekając się grzechu czarów.

Dzieje Apostolskie 19:18-19

Trwać w społeczności – kościele i studiować Biblię, być otwartym na służbę, trzymać się z dala od grzechu, żyć w świętości.

1 Lista Jana 5:18▪1 List Jana 3:7-10

Świadczyć o Bożym zbawieniu i wyzwoleniu.

Ewangelia Marka 5:18-20

WYPĘDZANIE DEMONÓW Z OSÓB WIERZĄCYCH

Pierwsze pytanie brzmi: czy wierzący mogą być opętani przez demony? 

TAK

Czy wierzący może dać miejsce diabłu w swoim życiu poprzez oszustwo i grzech?

TAK

Nie wypędzamy demonów z wierzących lub niewierzących, wypędzamy je z miejsca, w którym się znajdują i nie robimy tego bez Ducha Świętego. 

1. Wyznaj grzech

2. Pokutuj

3. Porzuć grzech

4. Zaprzeczaj i wyrzekaj się fałszywych proroctw

5. Zaprzeczaj i wyrzekaj się fałszywych nauk

 

 

 

WYPĘDZANIE SZATANA – DIABŁA – ZŁYCH DUCHÓW

Człowiek zazwyczaj traktuje opowieści o szatanie, diabłach i złych duchach jak bajkę. Zazwyczaj każdy myśli, że takie sytuacje jak opętanie czy zniewolenie występują tylko w krajach afrykańskich lub wśród satanistów, lub występowały w odległych biblijnych czasach. Wypędzanie złych duchów i szatana można zobaczyć tylko w horrorach z Hollywood i oczywiście tylko przez specjalnych egzorcystów katolickich z Watykanu. Niestety prawda jest zupełnie inna. Ludzie, gdy otworzą się na działanie diabła np. poprzez dowolną formę okultyzmu lub po prostu przez nieświadome kontakty z demonami, szybko orientują się, że w pewnym momencie zaczyna w życiu coś się zmieniać. Niestety zmiana ta nie jest przyjemna. Pojawiają się lęki, depresja, małżeństwo się rozpada, a wszędzie wokół pojawia się nieszczęście. Zaczynają się koszmary, zaczynają słyszeć głosy w głowie i czują zawsze czyjąś obecność. To są tylko przykładowe i początkowe symptomy, które przez wiele osób nazywane są normalnym życiem”. Wypędzanie złych duchów, czyli diabła jest częścią naszego życia jako uczniów Jezusa. Jeżeli czujesz, że Twój problem ma związek z szatanem i jego działaniem w Twoim życiu, nie czekaj, szukaj pomocy w Jezusie i Jego żywym kościele.