Wypędzanie Demonów
Wypędzanie demonów

WYPĘDZANIE DEMONÓW | SZATANA

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Żyjemy w świecie i społeczeństwie, które jest częściowo kontrolowane i kształtowane przez szatana i jego armię złych duchów. Chociaż tego nie widzimy na własne oczy, świat duchowy przenika się z naszym widzialnym. Złe duchy tworzą wszystkie podstawowe wartości i zasady, na których zbudowane są wszystkie narody i kultury świata. Kreują prawa, religie, a nawet rozrywkę. Pośredni wpływ na człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat, a później dojrzewa wraz z wiekiem. Wypędzanie demonów to obowiązek każdego ucznia Jezusa, gdyż otrzymaliśmy od Niego autorytet nad wszystkimi złymi duchami. W wielu kościołach nie praktykuje się nakazu wypędzania złych duchów, dlatego często szatan wdziera się ze swoim zwiedzeniem do takich społeczności ludzi wierzących. W Biblii widzimy, jak demony wypędzane są przez Jezusa, apostołów oraz innych uczniów Jezusa jak Filip w Dziejach Apostolskich.

Demony są nieczystymi, złymi duchami, które zamieszkują w człowieku, w zwierzętach, mieszkają w pomieszczeniach i opuszczonych miejscach. Demony manipulują, uciskają, uwodzą, zniesławiają i kłamią, sprowadzają klątwy i choroby, przepowiadają i czynią cuda. Kontrolują ludzi poprzez kłamstwa, fałszywe religie i wpajają strach. Występują różne rodzaje duchów: duchy śmierci, duch cudzołóstwa, duchy chorób, duchy czarów. Przekazują ludziom swoją istotę, obraz i podobieństwo. Celem końcowym działalności demona jest śmierć człowieka w oddzieleniu od Boga, tak, aby na wieki został potępiony oraz zniszczenie wszystkich w jego otoczeniu począwszy od najbliższej rodziny. Siła demona jest mierzona w kategoriach siły i poziomu ducha. Im mniej człowiek kontroluje siebie, tym większą moc ma demon w człowieku. Zaczyna się od wpływu na myśli, później przejmuje organy mowy, a na końcu pojawiają się napady, zamieszania, szalone zachowanie, dręczenie samego siebie, zaniki świadomości. Zobacz także czym jest opętanie?

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Jeżeli zmagasz się z problemem, którego nie jesteś w stanie rozwiązać przyjedź!

KIEDY: Pierwsza Sobota Miesiąca
Najbliższe Spotkanie

2 Lipiec 2022
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: ul. Stargardzka 11D WROCŁAW


Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy, przyjedź na spotkanie w najbliższą niedzielę.

PRZYKŁADOWE ATAKI SZATANA NA CZŁOWIEKA

Wypędzanie demonów

Choroby i Bezsilność

▪ Choroby, pojawiające się z nikąd

▪ Powtarzające się wypadki

▪ Choroby nieuleczalne

▪ Choroby genetyczne

▪ Choroby niezdiagnozowane

wypędzanie szatana

Choroby psychiczne i Uzależnienia

▪ Choroby psychiczne

▪ Schizofrenia

▪ Uzależnienia

▪ Depresja

▪ Myśli samobójcze

wypędzanie złych duchów

Dręczenie

▪ Koszmary

▪ Lęk

▪ Strach

▪ Zwidy

▪ Głosy w głowie

wypędzenie diabła

Pech i Nieszczęście

▪ Niszczenie relacji rodzinnych

▪ Problemy finansowe

▪ Wypadki i powtarzający się pech

▪ Perwersje seksualne

▪ Przekleństwo w miłości

Chrześcijanie powinni wypędzać demony. Jeśli my jako uczniowie Jezusa tego nie będziemy robić, to kto inny?
Jeśli ich nie będziemy wypędzać, będą dręczyć i zwodzić ludzi.

Dzieje Apostolskie 10:38 ▪ Ewangelia Marka 16:17-18 ▪ Ewangelia Łukasza 10:19 ▪ Dzieje Apostolskie 16:18 ▪ Dzieje Apostolskie 19:11-13

Przyjedź! Pomożemy Ci bezpłatnie!

DLACZEGO I JAK DEMONY WCHODZĄ W LUDZI?

PRZYKŁADY

  • Ludzie rodzą się opętani przez demony i przeklęci. Demony są przekazywane dzieciom z pokolenia na pokolenie
  • Ludzie popełniają grzech czarów i bałwochwalstwa. Również inne grzechy
  • Poprzez fałszywe nauczanie i uwodzenie. Poprzez demoniczną kontrolę umysłu
  • Poprzez wykorzystywanie seksualne, homoseksualizm, stres i urazy, pornografię, narkomanię, alkoholizm itp.
  • Przekazywanie złych duchów poprzez praktyki i nauki okultystyczne
  • Przekleństwo
  • Nieprzebaczenie

WYPĘDZANIE SZATANA – DIABŁA – ZŁYCH DUCHÓW

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Człowiek zazwyczaj traktuje opowieści o szatanie, diabłach i złych duchach jak bajkę. Większość myśli, że takie sytuacje jak opętanie czy zniewolenie występują tylko w krajach afrykańskich lub wśród satanistów, lub występowały w odległych biblijnych czasach. Wypędzanie złych duchów i szatana można zobaczyć tylko w horrorach z Hollywood i oczywiście tylko przez specjalnych egzorcystów katolickich z Watykanu. Niestety prawda jest zupełnie inna. Ludzie, gdy otworzą się na działanie diabła np. poprzez dowolną formę okultyzmu lub po prostu przez nieświadome kontakty z demonami, szybko orientują się, że w pewnym momencie zaczyna w życiu coś się zmieniać. Niestety zmiana ta nie jest przyjemna.

Pojawiają się lęki, depresja, małżeństwo się rozpada, a wszędzie wokół pojawia się nieszczęście. Zaczynają się koszmary, zaczynają słyszeć głosy w głowie i czują zawsze czyjąś obecność. To są tylko przykładowe i początkowe symptomy, które przez wiele osób nazywane są normalnym życiem”. Wypędzanie złych duchów, czyli diabła jest częścią naszego życia jako uczniów Jezusa. Jeżeli czujesz, że Twój problem ma związek z szatanem i jego działaniem w Twoim życiu, nie czekaj, szukaj pomocy w Jezusie i Jego żywym kościele.  

Zobacz także:

Opętanie: Oznaki i Początki