Home

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA 

Wielkie oddanie się wielkiemu poleceniu Jezusa by iść i czynić ludzi uczniami powoduje
wzrost silnego kościoła jako całości i silnych poszczególnych jej członków.

KIM JESTEŚMY?

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

“Pragniemy być Biblijni, konkretni, prości w przekazie, łatwi do oceny na podstawie Pisma Świętego!”

W 1998 r. Gdy miałem 18 lat zacząłem na poważnie czytać Biblię. Uwierzyłem w Jezusa i w to, że Biblia jest Słowem Boga dla ludzi. Nawróciłem się i później ochrzciłem w jednej ze wspólnot protestanckich w Lubinie. Po kilku latach wyjechałem do innego miasta. Od nawrócenia towarzyszyło mi nieustające pragnienie bycia używanym przez Boga, aby rozwijać się w służbie i darach Ducha Świętego opisanych w Biblii. Szukałem dalszego wzrostu w służeniu dla Jezusa. Wspierałem powstającą w tym mieście społeczność chrześcijańską. Wciąż szukałem jeszcze bardziej realności działania Boga w moim życiu i przez moje życie dla innych. Poszukiwania przechodziły przez różne społeczności i kościoły, w Polsce i za granicą, mniejsze lub większe.

Obserwowałem i uczyłem się, modląc również o konkretny cel Boży w moim życiu. Bóg zawsze potwierdzał to proroczo, że przygotowuje mnie i chce używać i będzie działał. W 2015 r. zdecydowaliśmy wspólnie z żoną, by zacząć wspólnotę od zera, od nas samych. Przyłączyło się do nas młode nawrócone już małżeństwo, które także pragnie w jednomyślności służyć dla Pana i budować nowe społeczności. Widzieliśmy wiele uzdrowień, wypędzaliśmy demony z ludzi, głosiliśmy ewangelię o pokucie, widzieliśmy zbawiane osoby. Często przy nowych osobach praktykowaliśmy również używanie innych darów takich jak rozpoznanie duchów czy prorokowanie.

Przez miniony okres w naszym domu mogliśmy gościć wiele osób z Dolnego Śląska oraz całej Polski. Jednakże nie potrafiliśmy stworzyć stabilnej społeczności chrześcijan. Uczyliśmy się na swoich błędach i poszukiwaliśmy najlepszej drogi do budowania kościoła. Poznawaliśmy, czym jest i jak działa powstająca wspólnota. Jak bardzo potrzebne są wszystkie elementy, które są opisane w Biblii (Dzieje Apostolskie 2:38-47). Lekcje z tego okresu stały się bezcenne dla nas i dla dalszego budowania Kościoła.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

DATA: 02 Czerwiec 2019

GODZINA: 11.00

MIEJSCE: Wrocław | ul. Ubocze 15/6

BĘDZIESZ PIERWSZY RAZ? NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

Telefon: +48 794 413 181

E-Mail: kontakt@nadziejaswiata.pl

CELE KOŚCIOŁA

CZYM ZAJMUJEMY SIĘ JAKO KOŚCIÓŁ?

Bóg stworzył człowieka dla konkretnych powodów. Wszystko, co stworzył Bóg, ma konkretny cel i przeznaczenie. Także kościół stworzył On dla konkretnych celów. Nasza społeczność, która jest jedną z części całości kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi, pragnie wypełniać również ten cel! Wierzymy, że będąc zdrowym kościołem zbudowanym i opartym tylko (i aż) na Bożym Słowie – Biblii. Zbalansowanym i zrównoważonym w swoim działaniu będzie rosnąć i rozwijać. Podobnie jak organizm człowieka, w którym wszystkie systemy działając zdrowo, powodują, że naturalnie ciało rośnie i się rozwija.

kościół Wrocław

Budowanie Kościoła

Jako uczniowie Jezusa nie możemy trwać w wierze i posłuszeństwie jako pojedyncze osoby. Każdy wierzący musi trwać w społeczności – kościele. Budujemy grupy domowe oraz kościoły, pomagamy rosnąć innym społecznością chrześcijan.

kościół ewangeliczny Wrocław

Głoszenie Ewangelii

Zostaliśmy posłani przez Boga, aby głosić ewangelię i czynić uczniów Jezusa Chrystusa. Nie możemy ukrywać daru Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy. Pragniemy dzielić się dobrą nowiną ze wszystkimi potrzebującymi, do których zostaniemy posłani.

kościół we Wrocławiu

Pokuta i Chrzest

Nie można iść za Jezusem, nie będąc wolnym od grzechu oraz od naszej cielesności. Prowadzimy ludzi do pokuty, chcemy, aby wszyscy pragnący zostali uwolnieni od grzechu poprzez szczerą pokutę oraz chrzest w wodzie. Następnie modlimy się o chrzest Duchem Świętym.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb.Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;  Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 2:41-47

kościół protestancki Wrocław

Społeczność Wierzących

Społeczność w kościele to coś więcej niż przyjaźń. Jezus nakazał nam miłować sowich braci i siostry, nie kłócić się, wybaczać sobie, mieć cierpliwość jedni do drugich i wiele innych. Miłość braterska jest kluczowym elementem każdej zdrowej wspólnoty uczniów Jezusa.

kościół protestancki we Wrocławiu

Miłość Jezusa Chrystusa

Miłość Pana Jezusa objawia się także przez znaki i cuda czynione przez Jego uczniów:

▪ Wypędzanie demonów

▪ Uzdrawianie chorych

▪ Prorokowanie

▪ Modlitwa o cuda

kościół biblijny Wrocław

Uwielbianie i Chwalenie Boga

Chcemy uwielbiać i chwalić naszego Pana każdego dnia. Codziennie staramy się czynić jego wolę, modlimy się, modlimy się na językach, uczmy się oraz budujemy się wzajemnie. Na spotkaniach śpiewamy i radujemy się, chwaląc Pana pieśniami.

Wykorzystujemy każdą okazję, aby doświadczyć skuteczności swojej wiary, nie tylko w dziedzinie uzdrawiania chorych i uwalniania od demonów, ale i we wszystkim innym, o czym możemy czytać w Biblii. Zawsze chcemy podnosić poprzeczkę wyżej. Wyznaczyć cele, aby zobaczyć rezultat tam, gdzie jeszcze go nie widzieliśmy. Żeby zobaczyć uzdrowienie tych chorób, których jeszcze nie widziano. Zobaczyć wiele cudów i zbawienie wielu dusz… Zawsze oczekujemy cudów.

KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI WROCŁAW | EWANGELICZNY I BIBLIJNY

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Obecnie we Wrocławiu prowadzimy dwie grupy osób nowo-nawróconych, nowo-narodzonych osób wierzących, które z całego serca pragną iść za Jezusem. W przyszłości pragniemy rozwijać te społeczności chrześcijańskie we wspólne zgromadzenie z grupami domowymi. Przyjeżdżają do nas osoby poszukujące Jezusa nie tylko z Wrocławia, ale także z różnych stron Polski, jak i z innych państw. Osoby te kontaktują się z nami za pomocą strony internetowej www.chrzestwwodzie.pl. Po narodzeniu się na nowo, dla osób przyjeżdżających z daleka, pomagamy znaleźć wspólnotę wśród istniejących Kościołów protestanckich, biblijnych (takich, które opierają swoje nauczanie tylko na Biblii i szukają mocy Ducha Świętego). Nadal się uczymy, każdy z nas jest na swoim etapie wzrostu w wierze.

Nawiązujemy kontakty z misjonarzami, pastorami (starszymi), którzy zakładali społeczności od zera i prowadzą dziś kościoły protestanckie, biblijne , dzieląc się swoim doświadczeniem ze wszystkimi kościołami, których głównym celem jest stworzyć wolną od grzechu i pełną mocy Ducha Świętego społeczność chrześcijan pragnących służyć Panu. Pomagają rozwijać się w różnorodnych darach Ducha, przygotowują wierzących do dalszego służenia i budowania Kościoła. Pragniemy trwać w zdrowym nauczaniu, w czynieniu ludzi uczniami, w głoszeniu ewangelii, uzdrawianiu i wyganianiu demonów.

Chcemy dotrzeć do ludzi, którym Pan otworzył serce dla słuchania Słowa. Takich ludzi, którzy całym sercem pragną iść za Jezusem, osób, które szukają sensu życia i zbawienia siebie od swoich grzechów oraz pragną życia wiecznego. Ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że aby w życiu mieć pełnię i obfitość to Bóg musi być u nich na pierwszym miejscu!

DANE KONTAKTOWE

MASZ PYTANIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

Najbliższe spotkanie Kościoła

Data: 02 Czerwiec 2019
Godzina: 11.00
Miejsce: Wrocław | ul. Ubocze 15/6