Home

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA 

Wielkie oddanie się wielkiemu poleceniu Jezusa by iść i czynić ludzi uczniami powoduje wzrost silnego kościoła jako całości i silnych poszczególnych jej członków.

KIM JESTEŚMY?

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

“Pragniemy być Biblijni, konkretni, prości w przekazie, łatwi do oceny na podstawie Pisma Świętego!”

Jesteśmy ludźmi, którym od swego realnego nawrócenia towarzyszy nieustające pragnienie bycia używanym przez Boga, aby rozwijać się w służbie i darach Ducha Świętego opisanych w Biblii. By opowiadać ewangelię ludziom, że Jezus Chrystus jest Panem, umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał po trzech dniach i przyjdzie ponownie by dać nam nieśmiertelne ciała! Bóg zawsze potwierdzał proroczo, że przygotowuje nas, chce używać i będzie działał. W 2015 r. zdecydowaliśmy, by zacząć wspólnotę od zera, od nas samych. Zaczynaliśmy od spotkań domowych. Widzieliśmy wiele uzdrowień, wypędzaliśmy demony z ludzi, głosiliśmy ewangelię, widzieliśmy zbawiane osoby. Przez miniony okres mogliśmy gościć misjonarzy i pastorów z innych krajów, którzy również potwierdzili i umocnili nas w naszym działaniu. Poznajemy, czym jest i jak działa powstająca wspólnota. Jak bardzo potrzebne są wszystkie elementy, które są opisane w Biblii (Dzieje Apostolskie 2:38-47). Obecnie wynajmujemy sale we Wrocławiu, by gromadzić się i budować wzajemnie jako Kościół. Pragniemy by Duch Święty, który jest w nas i pośród nas wylewał się jeszcze więcej na innych, poszukujących ludzi. Aby Słowo Boże, które darzy życiem, rozpowszechniało się wszędzie! Jednocześnie nie interesuje nas ekumeniczne gromadzenie jak największej ilości tłumu. Pragniemy wykonywać polecenie Pana, by iść i czynić innych uczniami Jezusa. Wszystko tylko dla Jego chwały i rozprzestrzeniania Jego Królestwa!

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

Spotykamy się w każdą niedzielę!

GODZINA: 10.30 MIEJSCE: BOUTIQUE HOTEL’S WROCŁAW ul. Kwiska 1/3, (Sala Azalia) | WROCŁAW

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA SPOTKANIA GRUP DOMOWYCH! WROCŁAW | RASZÓWKA (obok Legnicy) | ZGIERZ

Potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie lub uwolnienie, chcesz poznać innych chrześcijan?

Telefon: +48 794 413 181
E-Mail: kontakt@nadziejaswiata.pl

CELE KOŚCIOŁA

CZYM ZAJMUJEMY SIĘ JAKO KOŚCIÓŁ?

Bóg stworzył człowieka dla konkretnych powodów. Wszystko, co stworzył Bóg, ma konkretny cel i przeznaczenie. Także kościół stworzył On dla konkretnych celów. Nasza społeczność, która jest jedną z części całości kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi, pragnie wypełniać również ten cel! Wierzymy, że będąc zdrowym kościołem zbudowanym i opartym  na spisanym Bożym Słowie – Biblii. Zbalansowanym i zrównoważonym w swoim działaniu będzie rosnąć i rozwijać się. Podobnie jak organizm człowieka, w którym wszystkie systemy działając zdrowo, powodują, że naturalnie ciało rośnie i się rozwija.

kościół Wrocław

Budowanie Kościoła

Jako uczniowie Jezusa nie możemy trwać w wierze i posłuszeństwie jako pojedyncze osoby. Każdy wierzący musi trwać w społeczności – kościele (zgromadzeniu). Celem jest budowanie lokalnej wspólnoty, wzajemne pomaganie i współpraca z innymi społecznościami chrześcijan.

kościół ewangeliczny Wrocław

Głoszenie Ewangelii

Zostaliśmy posłani przez Boga, aby głosić ewangelię i czynić uczniów Jezusa Chrystusa. Nie możemy nie mówić ewangelii ludziom, którzy idą na wieczne potępienie. Pragniemy dzielić się dobrą nowiną ze wszystkimi potrzebującymi, do których zostaniemy posłani.

kościół we Wrocławiu

Nawrócenie i Chrzest (zanurzenie)

Nie można iść za Jezusem, nie będąc wolnym od grzechu oraz od naszej przeszłości. Prowadzimy ludzi do nawrócenia się, chcemy, aby wszyscy pragnący zostali uwolnieni od grzechu poprzez szczerą decyzję, opamiętanie oraz chrzest w wodzie. Następnie modlimy się o napełnienie Duchem Świętym.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb.Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;  Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 2:41-47

kościół protestancki Wrocław

Społeczność Wierzących

Społeczność w kościele to coś więcej niż przyjaźń. Jezus nakazał nam miłować swoich braci i siostry, nie kłócić się, wybaczać sobie, mieć cierpliwość jedni do drugich i wiele innych. Miłość braterska jest kluczowym elementem każdej zdrowej wspólnoty uczniów Jezusa. Bez jedności i jednomyślności opartej o spisane Boże Słowo nie może płynąć Boże życie.

kościół protestancki we Wrocławiu

Miłość Jezusa Chrystusa

Miłość Pana Jezusa objawia się także przez znaki i cuda czynione przez Jego uczniów: ▪ Wypędzanie demonów ▪ Uzdrawianie chorych ▪ Prorokowanie ▪ Modlitwa o cuda

kościół biblijny Wrocław

Uwielbianie i Chwalenie Boga

Chcemy uwielbiać i chwalić naszego Pana każdego dnia. Codziennie staramy się czynić jego wolę, modlimy się, modlimy się w językach, uczymy się oraz budujemy wzajemnie. Na spotkaniach śpiewamy i radujemy się, chwaląc Pana pieśniami i dziękczynieniem .

Wykorzystujemy każdą okazję, aby doświadczyć skuteczności swojej wiary, nie tylko w dziedzinie uzdrawiania chorych i uwalniania od demonów, ale i we wszystkim innym, o czym możemy czytać w Biblii. Zawsze chcemy podnosić poprzeczkę wyżej. Wyznaczyć cele, aby zobaczyć rezultat tam, gdzie jeszcze go nie widzieliśmy. Żeby zobaczyć uzdrowienie tych chorób, których jeszcze nie widziano. Zobaczyć wiele cudów i zbawienie wielu dusz… Zawsze oczekujemy cudów.

Kościół Katolicki a Biblia

Czy są różnice pomiędzy doktryną Kościoła Katolickiego a Biblią? Czy katolik to chrześcijanin czyli uczeń Jezusa?

Jak się nawrócić

Jak się nawrócić?

Co oznacza słowo nawrócenie? Jak mogę się nawrócić?

Jak się nawrócić

Jak zostać zbawionym?

Co oznacza słowo nawrócenie? Jak mogę się nawrócić?

KOŚCIÓŁ CHARYZMATYCZNY WROCŁAW

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Obecnie gromadzimy się we Wrocławiu w wynajętej sali. Pragniemy aby ludzie nowo-narodzeni, którzy z całego serca pragną iść za Jezusem wzrastali w wierze, miłości i głębszym poznaniu Jezusa oraz by wykonywali Jego Słowo. W przyszłości pragniemy rozwijać tę społeczność chrześcijańską w duże zgromadzenie z grupami domowymi. Przyjeżdżają do nas osoby poszukujące Jezusa nie tylko z Wrocławia, ale także z różnych stron Polski, jak i z innych państw. Osoby te kontaktują się z nami za pomocą strony internetowej www.chrzestwwodzie.pl. Nadal się uczymy, każdy z nas jest na swoim etapie wzrostu w wierze ale radością naszą jest to, że mamy swoje miejsce i funkcje w ciele Jezusa, który jest głową. Widzimy i jesteśmy świadkami tego jak Bóg coraz więcej i realniej nas prowadzi i używa!

Nawiązujemy kontakty z misjonarzami, pastorami (starszymi), którzy zakładali społeczności od zera i prowadzą dziś kościoły ewangeliczne, biblijne, charyzmatyczne, dzieląc się swoim doświadczeniem. Głównym, wspólnym celem jest stworzyć wolną od grzechu i pełną mocy Ducha Świętego społeczność chrześcijan pragnących służyć Panu. Pomagając rozwijać się w różnorodnych darach Ducha Świętego, przygotować wierzących do dalszego służenia i budowania Kościoła. Pragniemy trwać w Biblii – Bożym Słowie, w zdrowym nauczaniu, w modlitwach, we wspólnocie, w łamaniu chleba (komunii), w czynieniu ludzi uczniami, w głoszeniu ewangelii, uzdrawianiu ludzi i wyganianiu z nich demonów. Pragniemy być posłuszni Jezusowi tu na ziemi i osiągnąć cel wiary – zbawienie dusz!

Chcemy dotrzeć do ludzi, którym Pan otworzył serce dla słuchania Słowa. Takich ludzi, którzy całym sercem pragną iść za Jezusem, osób, które szukają sensu życia i zbawienia siebie od swoich grzechów oraz pragną życia wiecznego. Ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że aby w życiu mieć pełnię i obfitość to Bóg musi być u nich na pierwszym miejscu! By być naprawdę wolnym od grzechu i oczekiwać Pana, który przyjdzie i przemieni nasze ciała w nieśmiertelne, podobne do swojego, które otrzymał po swym zmartwychwstaniu.

DANE KONTAKTOWE

MASZ PYTANIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

CHRZEŚCIJANIN = UCZEŃ JEZUSA

KIM JEST UCZEŃ JEZUSA?

Jestem martwy dla diabła i żywy dla Boga. Jestem oczyszczony i wolny od grzechu i poczucia winy. Jestem martwy dla grzechu, a żywy dla sprawiedliwości. Uważam się za zmarłego dla diabła i żywego dla Boga. Uważam się za zmarłego dla grzechu, dla chorób, dla przekleństwa i żywego dla sprawiedliwości, zdrowia, błogosławieństwa.

Kol. 1:21-22; Gal. 2:19-20; Rzymian 6:1-23

Jestem martwy dla nieprzebaczenia i pretensji do ludzi, jestem martwy dla nieprzebaczenia do siebie i pretensji do Boga. Przebaczam innym, jako Chrystus przebaczył mi, ponieważ miłość Boga została wylana w moim sercu przez Ducha Świętego

Mt. 6:12; Rzymian 5:5; Ef. 4:32. Kol. 3:13

Jestem martwy dla każdej goryczy, bólu w sercu, nieprzyjemnych wspomnień, uczuć żalu, goryczy, gniewu, który przychodzi do mnie przez odrzucenie. Nie obawiam się, że zostałem odrzucony lub odrzucony przez ludzi. Odrzucam wszystkie te gorzkie uczucia, ponieważ idę za Chrystusem (Mk. 8:34-38). Zostałem przyjęty przez Boga i uspokoiłem się od wszystkich moich niepokojących uczuć.

Mt. 11:28-30; Rzymian 8:15-18 15:7

Jestem martwy dla wszystkich obaw i negatywnych oczekiwań, które diabeł próbuje mi narzucić.

Hiob 3:25; Rzymian 8:15; 2 Tym. 1:7; Fil. 1:28 4:6-7; Hebr. 2:14-15

Nie boję się ani nie spodziewam się klęski od diabła, niepowodzenia w służbie, choroby lub śmierci, wypadków i katastrof, ataków na rodzinę, ubóstwa, nie spodziewam się, że stanie się coś złego… Ale oczekuję (Hebr 11:1), że będę wzrastał duchowo, z wiary w wiarę, z mocy w moc, z chwały w chwałę. Oczekuję, że wszystkie obietnice Boga zostaną dotrzymane w moim życiu. Ponieważ Bóg mnie chroni, uzdrawia, zapewnia mi wszystko, odwraca wszystko dla mojego dobra, sprawia, że moje życie jest szczęśliwe, spokojne i daje mi przyszłość.

Ps.90; Ps.22; Ps.26; Ps.45:2-3; Ps. 55:11-14 1:4:18; Rzymian 8:28,31-39; Jer. 29:11; Iz. 12:2-3 41:10-14 43:1-2; Księga Powtórzonego Prawa 33:27

Jestem martwy dla wszystkich słów niewiary i strachu, słów negatywnych, słów bezużytecznych, bluźnierstwa, naśmiewania się, plotek, złośliwości, przysięgi śmiercionośnej i niebezpiecznej

Hebr. 4:14; 1 Piotra 4:11; Księga Przysłów 18:21; Mat. 12:36-36

Jestem martwy dla czarów, okultyzmu, magii, wróżby, spirytyzmu, astrologii, przesądów, fałszywych religii, fałszywych doktryn i błędnych wyobrażeń, bałwochwalstwa. Jestem martwy dla cudzołóstwa, rozpusty, wszeteczeństwa, żądzy, namiętności, perwersji… Jestem martwy dla niezgody, buntu, nieposłuszeństwa, kłótni, zamieszania, potępiania, hipokryzji, zazdrości, oszustwa i kłamstwa, kradzieży, chciwości, egoizmu, dumy, zła, wrogości, nienawiści, gniewu, morderstwa, aborcji, okrucieństwa… Jestem martwy dla wszelkich uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, obżarstwa, pornografii, telewizji, komputera, hazardu, pracy, pieniędzy, człowieka…

Kol. 3:1-17; Gal. 5:16-24; Ef. 4:17-32

Jestem martwy dla wszelkiego rodzaju mentalnych powiązań, wszelkiego rodzaju anormalnych i złych relacji z ludźmi. Nie manipuluję ludźmi i nie pozwalam nikomu manipulować sobą. Moja relacja z Panem i moja duchowa więź i łączność z Chrystusem jest święta

2 Kor. 11:19-21; 1 Kor. 7:23 6:15-20

W imię Jezusa Chrystusa jestem martwy dla wszystkiego, co jest związane z diabłem i jego królestwem! Zmartwychwstałem do Królestwa Bożego i żyję dla Jezusa Chrystusa i Jezus żyje we mnie. Każde przejawienie się diabła i wszystko, co z nim związane, w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wynoś się precz!