Home

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy ludźmi, którym od swego realnego nawrócenia towarzyszy nieustające pragnienie bycia używanym przez Boga, aby rozwijać się w służbie i darach Ducha Świętego opisanych w Biblii. By opowiadać ewangelię ludziom, że Jezus Chrystus jest Panem, umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał po trzech dniach i przyjdzie ponownie by dać nam nieśmiertelne ciała! Bóg zawsze potwierdzał proroczo, że przygotowuje nas, chce używać i będzie działał. W 2015 r. zdecydowaliśmy, by zacząć wspólnotę od zera, od nas samych. Zaczynaliśmy od spotkań domowych. Widzieliśmy wiele uzdrowień, uwolnień, głosiliśmy ewangelię, widzieliśmy zbawiane osoby jak ich życie jest przemieniane.

Przez miniony okres mogliśmy gościć misjonarzy i pastorów z innych krajów, którzy również potwierdzili i umocnili nas w naszym działaniu. Poznajemy, czym jest i jak działa powstająca wspólnota. Jak bardzo potrzebne są wszystkie elementy, które są opisane w Biblii (Dzieje Apostolskie 2:38-47). Obecnie spotykamy się w każdą niedzielę we Wrocławiu, aby gromadzić się i budować wzajemnie jako Kościół. Pragniemy by Duch Święty, który jest w nas i pośród nas wylewał się jeszcze więcej na innych, poszukujących ludzi. Aby Słowo Boże, które darzy życiem, rozpowszechniało się wszędzie. Jednocześnie nie interesuje nas ekumeniczne gromadzenie jak największej ilości “tłumu”. Pragniemy wykonywać polecenie Pana, by iść i czynić innych uczniami Jezusa. Wszystko tylko dla Jego chwały i rozprzestrzeniania Jego Królestwa!

SPOTKANIE KOŚCIOŁA

KIEDY: Niedziela
GODZINA: 11.00
MIEJSCE: ul. Stargardzka 11D WROCŁAW


Potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie lub uwolnienie. Chcesz poznać innych chrześcijan?

Telefon: +48 794 413 181
E-Mail:
 kontakt@nadziejaswiata.pl

CELE KOŚCIOŁA

CZYM ZAJMUJEMY SIĘ JAKO KOŚCIÓŁ?

Bóg stworzył człowieka dla konkretnych powodów. Wszystko, co stworzył Bóg, ma konkretny cel i przeznaczenie. Także kościół stworzył On dla konkretnych celów. Nasza społeczność, która jest jedną z części całości kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi, pragnie wypełniać również ten cel! Wierzymy, że będąc zdrowym kościołem zbudowanym i opartym  na spisanym Bożym Słowie – Biblii. Zbalansowanym i zrównoważonym w swoim działaniu będzie rosnąć i rozwijać się. Podobnie jak organizm człowieka, w którym wszystkie systemy działając zdrowo, powodują, że naturalnie ciało rośnie i się rozwija.

kościół Wrocław

Budowanie Kościoła

Jako uczniowie Jezusa nie możemy trwać w wierze i posłuszeństwie jako pojedyncze osoby. Każdy wierzący musi trwać w społeczności – kościele (zgromadzeniu). Celem jest budowanie lokalnej wspólnoty, wzajemne pomaganie i współpraca z innymi społecznościami chrześcijan.

kościół ewangeliczny Wrocław

Głoszenie Ewangelii

Zostaliśmy posłani przez Boga, aby głosić ewangelię i czynić uczniów Jezusa Chrystusa. Nie możemy nie mówić ewangelii ludziom, którzy idą na wieczne potępienie. Pragniemy dzielić się dobrą nowiną ze wszystkimi potrzebującymi, do których zostaniemy posłani.

kościół we Wrocławiu

Nawrócenie i Chrzest (zanurzenie)

Nie można iść za Jezusem, nie będąc wolnym od grzechu oraz od naszej przeszłości. Prowadzimy ludzi do nawrócenia się, chcemy, aby wszyscy pragnący zostali uwolnieni od grzechu poprzez szczerą decyzję, opamiętanie oraz chrzest w wodzie. Następnie modlimy się o chrzest Duchem Świętym.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb.Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;  Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 2:41-47

kościół protestancki Wrocław

Społeczność Wierzących

Społeczność w kościele to coś więcej niż przyjaźń. Jezus nakazał nam miłować swoich braci i siostry, nie kłócić się, wybaczać sobie, mieć cierpliwość jedni do drugich i wiele innych. Miłość braterska jest kluczowym elementem każdej zdrowej wspólnoty uczniów Jezusa. Bez jedności i jednomyślności opartej o spisane Boże Słowo nie może płynąć Boże życie.

kościół protestancki we Wrocławiu

Miłość Jezusa Chrystusa

Miłość Pana Jezusa objawia się także przez znaki i cuda czynione przez Jego uczniów:

▪ Wypędzanie demonów
▪ Uzdrawianie chorych
▪ Prorokowanie
▪ Modlitwa o cuda

kościół biblijny Wrocław

Uwielbianie i Chwalenie Boga

Chcemy uwielbiać i chwalić naszego Pana każdego dnia. Codziennie staramy się czynić jego wolę, modlimy się, modlimy się w językach, uczymy się oraz budujemy wzajemnie. Na spotkaniach śpiewamy i radujemy się, chwaląc Pana pieśniami i dziękczynieniem .

Wykorzystujemy każdą okazję, aby doświadczyć skuteczności swojej wiary, nie tylko w dziedzinie uzdrawiania chorych i uwalniania od demonów, ale i we wszystkim innym, o czym możemy czytać w Biblii. Pragniemy wykonywać wolę Bożą i być posłusznym prowadzeniu Ducha Świętego. Chcemy zobaczyć uzdrowienie tych chorób, których jeszcze uzdrowień nie widzieliśmy. Zobaczyć wiele cudów i zbawienie wielu dusz… Zawsze oczekujemy cudów.

KOŚCIÓŁ WROCŁAW

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Obecnie nasz Kościół gromadzi się we Wrocławiu. Naszym głównym pragnieniem jest niesienie Ewangelii, w szczególności dla mieszkańców Wrocławia i okolic, gdyż wierzymy, że Bóg postawił nasz Kościół właśnie w tym miejscu. Pragniemy także, aby ludzie nowo-narodzeni, którzy z całego serca pragną iść za Jezusem wzrastali w wierze, miłości i głębszym poznaniu Jezusa. Nadal się uczymy, każdy z nas jest na swoim etapie wzrostu w wierze, a radością naszą jest to, że mamy swoje miejsce i funkcje w ciele Jezusa, który jak mówi Słowo Boże jest głową Kościoła. Widzimy i jesteśmy świadkami tego, jak Bóg w cudowny sposób przyprowadza do naszej społeczności kolejne osoby, które uwalnia, uzdrawia, zbawia i napełnia. Realnie doświadczamy Jego mocy i radujemy się z tego, że Duch Święty nas prowadzi i używa. Nawiązujemy kontakty z misjonarzami, pastorami (starszymi), którzy zakładali społeczności od zera i prowadzą dziś kościoły ewangeliczne, biblijne, charyzmatyczne, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Głównym, wspólnym celem jest stworzyć wolną od grzechu i pełną mocy Ducha Świętego społeczność chrześcijan pragnących służyć Panu. Pomagając rozwijać się w różnorodnych darach Ducha Świętego, przygotować wierzących do dalszego służenia i budowania Kościoła. Pragniemy trwać w Biblii – Bożym Słowie, w zdrowym nauczaniu, w modlitwach, we wspólnocie, w uwielbieniu, w łamaniu chleba, w czynieniu ludzi uczniami, w głoszeniu ewangelii, uzdrawianiu ludzi i wyganianiu z nich demonów. Pragniemy być posłuszni Jezusowi tu na ziemi i osiągnąć cel wiary – zbawienie dusz! Chcemy dotrzeć do ludzi, którym Pan otworzył serce dla słuchania Słowa. Takich ludzi, którzy całym sercem pragną iść za Jezusem, osób, które szukają sensu życia i zbawienia siebie od swoich grzechów oraz pragną życia wiecznego. Ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że aby w życiu mieć pełnię i obfitość, to Jezus musi być u nich na pierwszym miejscu!

DANE KONTAKTOWE

MASZ PYTANIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

Telefon: +48 794 413 181

Adres:

ul. Stargardzka 11D Wrocław 54-156 Dolnośląskie | Polska